Обществен съвет

Обществен съвет

Председател:

Тезгюл Хасанова - родител

Членове:

Петя Димитрова – родител
Валентина Илиева – родител
Мария Соколова – финансиращ орган
Васил Георгиев – работодател
Габриела Драгнева – родител


Правилник за дейността на ОС към 153 СУ