Колектив

РЪКОВОДСТВО

Мариана Цветкова
Мариана Цветкова
Директор
 
preview
Елена Райкова
ЗДУД
 
Emil 2020
Емил Йосифов
ЗДСД
 
Светлана Трифонова
Светлана Трифонова
РНИКТ
 

 

Таня Троянова - Педагогически съветник
Людмила Митъркова-Главчева - Ресурсен учител

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Данчо Цветков - Български език и литература, кл.р-л на 12В
Милена Миланова - Български език и литература, кл.р-л на 11А
Ирина Събева-Николова - Български език и литература, кл.р-л на 9А
Елена Тодорова - Български език и литература, кл.р-л на 5А
Гергана Илиева - Български език и литература

Катерина Димитрова - Английски език, Музика, кл.р-л на 9В
Ирина Гулева - Английски език, кл.р-л на 6А
Светла Бътлър - Английски език, кл.р-л на 7А
Нерихан Ибрям - Руски език (втори чужд), Изобразително изкуство, кл.р-л на 8А

Ирена Димова - Математика, Информационни технологии, кл.р-л на 12А
Стойка Малешкова
- Математика, кл.р-л на 11В
Светлана Трифонова - Информационни технологии, РНИКТ

Светослав Борисов - Информационни технологии, Чужд език по професията
Даниела Сандолова - Математика, кл.р-л на 8Б

Светлана Михайлова - История и цивилизация, кл.р-л на 10А
Михаела Стоилова - История и цивилизация, кл.р-л на 7Б

Албена Кацарова - География и икономика, кл.р-л на 11Б
Ирина Джурина - Биология и ЗО, кл.р-л на 10Б
Янка Георгиева - Физика и астрономия, кл.р-л на 6Б
Надя Андонова - Химия и ООС, кл.р-л на 9Б
Елена Райкова - Философски цикъл, ЗДУД
Мая Динова - Философски цикъл
Елона Влахова - Физика и астрономия, Технологии и предприемачество

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Веселина Сергеева Василева-Михайлова - кл.р-л на 12Б
Атанаска Кирилова Делева -
кл.р-л на 8В
Донна Цолова - професионална подготовка
Светлана Шойлева - ЗДСД

СПОРТНА ПОДГОТОВКА

Кристиян Рангелов - футбол
Георги Симов - футбол
Ивайло Захариев - футбол

Живко Пъшев - футбол
Христо Гяуров - баскетбол
Лилия Георгиева - баскетбол

Марин Христов - джудо
Сиана Христова - джудо

Васил Митов - джудо
Роман Цветков - бокс
Борислав Георгиев - бокс
Петър Илиев - бокс
Стойка Кръстева - бокс

Фиданка Борисова - лека атлетика
Бригита Славова-Баджакова - волейбол
Христина Атанасова - волейбол
Светослав Ръжанков - тенис на маса
Донна Цолова - тенис на маса
Юри Хачатрян - тенис на корт
Катрин Велкова - худ. гимнастика

Григор Николов Григоров
- възпитател общежитие

Цветомир Красимиров Цветанов - възпитател общежитие
Георги Бонев - възпитател общежитие

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ани Стоянова - счетоводител
Нина Стефанова
- ЗАС, касиер
Катя Добранчева - експерт стопанска дейност
Юрка Младенова
- секретар, домакин
Бисерка Шишкова 
- портиер общежитие
Антонина Кочмарова
- мед. сестра
Кирил Георгиев - портиер

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори