Колектив

РЪКОВОДСТВО

Кирилка Диковска
Кирилка Диковска
Директор
 
Мариана Цветкова
Мариана Цветкова
ЗДУД
 
Емил Йосифов
Емил Йосифов
ЗДСД
 
Светлана Трифонова
Светлана Трифонова
РНИКТ
 

Таня Малинова Троянова - Педагогически съветник

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Данчо Тодоров Цветков - БЕЛ
Милена Георгиева Миланова - БЕЛ
Валерия Иванова Вълкова - БЕЛ
Катерина Огнянова Димитрова - АЕ
Веселин Георгиев Пириндев - АЕ
Наталия Добрева Илиева - МАТ
Ирена Георгиева Димова - МАТ, ИТ
Елона Владимирова Влахова - МАТ, физика и астрономия
Светлана Мартинова Михайлова - История и цивилизация
Албена Анастасова Кацарова - География и икономика
Вера Петрова Фъкева-Милева - Биология и ЗО
Ирина Иванова Джурина
Радостина Георгиева Николова-Кежова - Физика и астрономия
Евдокия Антонова Виденова-Петкова - Химия и ООС
Елена Ангелова Райкова - Философски цикъл
Емил Иванов Петров - Музика
Росица Миткова Чафадарова - Изобразително изкуство

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Кирилка Кръстева Диковска-Ганджулова
Мариана Николова Цветкова
Емил Методиев Йосифов
Веселина Сергеева Василева-Михайлова
Лилия Стоянова Георгиева

СПОРТНА ПОДГОТОВКА

Георги Стойчев Бонев - СП - футбол
Радослав Руменов Георгиев - СП - футбол
Димитър Иванов Михайлов - СП - футбол
Живко Димитров Пъшев - СП - футбол
Христо Емануилов Гяуров - СП - баскетбол
Лилия Стоянова Георгиева - СП - баскетбол

Марин Георгиев Христов - СП - джудо
Васил Димитров Митов - СП - джудо
Роман Цветанов Цветков - СП - бокс
Борислав Христов Георгиев - СП - бокс
Фиданка Николова Борисова - СП - лека атлетика
Бригита Кирилова Славова-Баджакова - СП - волейбол
Христина Матева Атанасова - СП - волейбол
Светослав Иванов Ръжанков - СП - тенис на маса
Силвия Георгиева Йорданова - СП - худ. гимнастика

Григор Николов Григоров
- възпитател общежитие

Димитър Николов Добрев - възпитател общежитие
Цветомир Красимиров Цветанов - възпитател общежитие

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ани Стоянова - счетоводител
Нина Стефанова
- ЗАС, касиер
Юрка Младенова
- секретар, домакин
Красимира Гълъбова
- портиер общежитие
Антонина Кочмарова
- мед. Сестра

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image