Колектив

РЪКОВОДСТВО

Кирилка Диковска
Кирилка Диковска
Директор
 
Мариана Цветкова
Мариана Цветкова
ЗДУД
 
Емил Йосифов
Емил Йосифов
ЗДСД
 
Светлана Трифонова
Светлана Трифонова
РНИКТ
 

Таня Малинова Троянова - Педагогически съветник

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Данчо Тодоров Цветков - Български език и литература
Милена Георгиева Миланова - Български език и литература
Ирина Емилова Събева-Николова - Български език и литература
Катерина Огнянова Димитрова - Английски език, Музика
Наталия Добрева Илиева - Математика
Ирена Георгиева Димова - Математика, Информационни технологии
Нина Огнянова Иванова - Математика, Информационни технологии 

Елона Владимирова Влахова - Математика, Физика и астрономия
Светлана Мартинова Михайлова - История и цивилизация
Албена Анастасова Кацарова - География и икономика
Вера Петрова Фъкева-Милева - Английски език
Ирина Иванова Джурина - Биология и ЗО
Радостина Георгиева Николова-Кежова - Физика и астрономия
Евдокия Антонова Виденова-Петкова - Химия и ООС
Елена Ангелова Райкова - Философски цикъл
Нерихан Ибрям - Руски език (втори чужд), Изобразително изкуство

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Кирилка Кръстева Диковска-Ганджулова
Мариана Николова Цветкова
Емил Методиев Йосифов
Веселина Сергеева Василева-Михайлова
Атанаска Кирилова Делева

СПОРТНА ПОДГОТОВКА

Георги Стойчев Бонев - СП - футбол
Кристиян Ромеов Рангелов - СП - футбол
Димитър Иванов Михайлов - СП - футбол
Живко Димитров Пъшев - СП - футбол
Христо Емануилов Гяуров - СП - баскетбол
Лилия Стоянова Георгиева - СП - баскетбол

Марин Георгиев Христов - СП - джудо
Христо Владимиров Владимиров - СП - джудо
Роман Цветанов Цветков - СП - бокс
Борислав Христов Георгиев - СП - бокс
Петър Сотиров Илиев - СП - бокс

Фиданка Николова Борисова - СП - лека атлетика
Бригита Кирилова Славова-Баджакова - СП - волейбол
Христина Матева Атанасова - СП - волейбол
Светослав Иванов Ръжанков - СП - тенис на маса
Катрин Руменова Велкова - СП - худ. гимнастика

Григор Николов Григоров
- възпитател общежитие

Димитър Николов Добрев - възпитател общежитие
Цветомир Красимиров Цветанов - възпитател общежитие

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ани Стоянова - счетоводител
Нина Стефанова
- ЗАС, касиер
Юрка Младенова
- секретар, домакин
Бисерка Шишкова 
- портиер общежитие
Антонина Кочмарова
- мед. Сестра

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори