Колектив

РЪКОВОДСТВО

Кирилка Диковска
Кирилка Диковска
Директор
 
Мариана Цветкова
Мариана Цветкова
ЗДУД
 
Емил Йосифов
Емил Йосифов
ЗДСД
 
Светлана Трифонова
Светлана Трифонова
РНИКТ
 

Таня Малинова Троянова - Педагогически съветник

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Данчо Тодоров Цветков - БЕЛ
Милена Георгиева Миланова - БЕЛ
Валерия Иванова Вълкова - БЕЛ
Катерина Огнянова Димитрова - АЕ
Веселин Георгиев Пириндев - АЕ
Наталия Добрева Илиева - МАТ
Ирена Георгиева Димова - МАТ, ИТ
Елона Владимирова Влахова - МАТ, физика и астрономия
Светлана Мартинова Михайлова - История и цивилизация
Албена Анастасова Кацарова - География и икономика
Вера Петрова Фъкева-Милева - Биология и ЗО
Ирина Иванова Джурина
Радостина Георгиева Николова-Кежова - Физика и астрономия
Евдокия Антонова Виденова-Петкова - Химия и ООС
Елена Ангелова Райкова - Философски цикъл
Емил Иванов Петров - Музика
Росица Миткова Чафадарова - Изобразително изкуство

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Кирилка Кръстева Диковска-Ганджулова
Мариана Николова Цветкова
Емил Методиев Йосифов
Веселина Сергеева Василева-Михайлова
Лилия Стоянова Георгиева

СПОРТНА ПОДГОТОВКА

Георги Стойчев Бонев - СП - футбол
Радослав Руменов Георгиев - СП - футбол
Димитър Иванов Михайлов - СП - футбол
Живко Димитров Пъшев - СП - футбол
Христо Емануилов Гяуров - СП - баскетбол
Лилия Стоянова Георгиева - СП - баскетбол

Марин Георгиев Христов - СП - джудо
Васил Димитров Митов - СП - джудо
Роман Цветанов Цветков - СП - бокс
Борислав Христов Георгиев - СП - бокс
Фиданка Николова Борисова - СП - лека атлетика
Бригита Кирилова Славова-Баджакова - СП - волейбол
Христина Матева Атанасова - СП - волейбол
Светослав Иванов Ръжанков - СП - тенис на маса
Силвия Георгиева Йорданова - СП - худ. гимнастика

Григор Николов Григоров
- възпитател общежитие

Димитър Николов Добрев - възпитател общежитие
Цветомир Красимиров Цветанов - възпитател общежитие

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ани Стоянова - счетоводител
Нина Стефанова
- ЗАС, касиер
Юрка Младенова
- секретар, домакин
Красимира Гълъбова
- портиер общежитие
Антонина Кочмарова
- мед. Сестра

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори