За учениците

За Ученика

Одобрени учебници по план за 8 - 12 клас може да изтеглите ОТ ТУК

Заповед на Министъра на образованието и науката, относно учебните и неучебните дни, може да изтеглите ОТ ТУК


 Одобрени дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2020-2021

Сесия МАЙ-ЮНИ

1. ПЪРВИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (по БЕЛ) - 19 май 2021 г., начало 08.00ч. (неучебен ден)

2. ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (по избор) - 21 май 2021 г., начало 08.00ч. (неучебен ден)

3. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ

• 02 и 03 юни 2021 г., начало 08.00ч. по Практика на професията

• 04 юни 2021 г., начало 08.00ч. по Теория на професията

Може да се запознаете с пълният план за организация на информационната кампания и графика на дейностите за организацията и провеждането на ДЗИ и приключването на учебната година за зрелостниците в 153 Спортно училище "Неофит Рилски" - випуск 2021г. тук.

Сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

1. ПЪРВИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (по БЕЛ) - не е обявено г., начало 08.00ч.

2. ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (по избор) - не е обявено г., начало 08.00ч.

3. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ

• не е обявено, начало 08.00ч. по Теория на професията
• не е обявено, начало 08.00ч. по Практика на професията

razdelitel                            

За НВО 7 клас

Одобрени дати за провеждане на НВО (7 клас) за учебната 2020-2021

Сесия МАЙ

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 16 юни 2021 г.

2. МАТЕМАТИКА - 18 юни 2021 г.

 

За НВО 10 клас

Одобрени дати за провеждане на НВО (10 клас) за учебната 2020-2021

Сесия ЮНИ

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 16 юни 2021 г.

2. МАТЕМАТИКА - 18 юни 2021 г.

3. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  - не е обявено, юни 2021 г.

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори