Полезни връзки

Полезни връзки

https://www.mon.bg/ - Министерство на образованието и науката

http://ruo-sofia-grad.com/ - Регионално управление на образованието, гр. София

https://sacp.government.bg/bg/ - Държавна агенция за закрила на детето

http://mpes.government.bg/ - Министерство на младежта и спорта

https://app.shkolo.bg/ - Електронен дневник

http://www.so-nadejda.com/ - Район Надежда

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори