Графици/консултации

Графици/консултации

График на ваканциите и неучебни дни

• График на учебното време в 153 Спортно Училище "Неофит Рилски", гр. София за учебната 2020/2021 година

 

Първи учебен срок 2020/2021

График за втори час на класа /Консултация с родители/

График за класни работи 

График за консултации

• График за контролни работи от V до XII клас

График за провеждане на тренировките по вид спорт

 

Втори учебен срок 2020/2021 

 • График за втори час на класа /Консултация с родители/

 •  График за консултации

 •  График за консултации на ученици с двойки за Iви учебен срок

 • График за класни работи 

 •  График за контролни работи от V до XII клас

 

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори