Графици/консултации

Графици/консултации

График на ваканциите и неучебни дни

График на учебното време в 153 Спортно Училище "Неофит Рилски", гр. София за учебната 2017/2018 година

 

Първи учебен срок 2018/2019

График за втори час на класа /Консултация с родители/

График за класни работи 

График за консултации

• График за контролни работи от V до XII клас

График за провеждане на часовете по самоподготовка и активен отдих /САО/ провеждани от възпитатели

Втори учебен срок 2018/2019 /ще бъдат актуализирани при настъпване на 2ри учебен срок/

 • График за втори час на класа /Консултация с родители/

• График за класни работи 

 График за консултации

• График за провеждане на часовете по самоподготовка и активен отдих /САО/ провеждани от възпитатели 

• График за провеждане на часовете по Безопасно движение по пътищата

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори