Проекти

ПРОЕКТИ

  • Национална програма "Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот". Програмата има за цел привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщанетона училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и ученена учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното импосещение в училище.
  • Образование за утрешния ден - за учебната 2021-2022
  • Инициатива на Столична община и "София - град на младите и активните" - проект "Спортът - път към активен и здравословен начин на живот". 
  • Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Участие по Дейност 1. Повече информация за проекта може да намерите на сайта https://react.mon.bg/ или ТУК
  • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
  • Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението. Проект на Столична община и Съвет на безопасност на движението на децата в София. За повече информация ТУК
  • Образование за утрешния ден - за повече информация относно проекта може да разгледате неговия сайт ТУК
  • Подкрепа за успех - отчет втори срок 2019
  • Участие в проект на Столична община - "София - град на младите и активните". За повече информация ТУК
153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори