Проекти

ПРОЕКТИ

  • Образование за утрешния ден - за учебната 2021-2022
  • Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Участие по Дейност 1. Повече информация за проекта може да намерите на сайта https://react.mon.bg/ или ТУК
  • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
  • Образование за утрешния ден - за повече информация относно проекта може да разгледате неговия сайт ТУК
  • Подкрепа за успех - отчет втори срок 2019
153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори