Прием 2020/2021

Прием за учебна 2020/2021

След завършен 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас.

След 7 клас -  професия Помощник-треньор

Може да разгледате кратки клипчета за училището тук:

pic clip obshtoobr и pic clip sport


 І. Условия за кандидатстване: 

1.   На основание Наредба № 1 /30.08.2016 г. за условията и реда за прием на учениците в спортните училища. 
2.   Предложение за държавен план-прием за учебната 2020 - 2021 може да намерите ТУК.
3.   Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
4.   Полагат изпит за проверка на възможностите  по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
5.   Ученикът има право да кандидатства  по един или два вида спорт от застъпените в училището:

баскетбол
волейбол
футбол
бокс
джудо
лека атлетика
тенис на маса
художествена гимнастика.

ІІ. Документи: 

1.  Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/.
2.   Копие от акт за раждане.
3.   Медицинско свидетелство със заключение, че кандидатът може да упражнява съответния спорт.
4.   Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт.
5.   Копие на ученическа книжка.         

ЗАБЕЛЕЖКА: Представят се оригинали на документи по т.2 и т.5. 

ІІІ. Срокове за подаване на документи: 

І-ви тур – 01.06 - 19.06.2020 г.  в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІ-ри тур – 03.08 - 07.08.2020 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч. 

ІV.  Срокове за провеждане на изпити:

І-ви тур – 22.06.2020 г. и 23.06.2020 г.
ІІ-ри тур – 10.08.2020 г. и 11.08.2020 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат  в /2/ два дни по график за всеки един  от спортовете.

V. Класиране: 

Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт. 

VІ. Записване на новоприетите: 

І-ви тур – до 03.07.2020 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІ-ри тур – до 23.08.2020 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.  

ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен  клас. 

Начало на учебната година – 01.09.2020 г. (вторник)

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори