Прием 2018/2019

Прием за учебна 2018/2019

След завършен 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас.след завършен 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас.

След 7 клас -  професия Помощник-треньор


 І. Условия за кандидатстване: 

1.   На основание Наредба № 1 /30.08.2016 г. за условията и реда за прием на учениците в спортните училища. 
2.   Предложение за държавен план-прием за учебната 2018 - 2019 може да намерите ТУК.
3.   Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
4.   Полагат изпит за проверка на възможностите  по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
5.   Ученикът има право да кандидатства  по един или два вида спорт от застъпените в училището:

баскетбол
волейбол
футбол
бокс
джудо
лека атлетика
тенис на маса
художествена гимнастика.

ІІ. Документи: 

1.  Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/.
2.   Копие от акт за раждане.
3.   Медицинско свидетелство със заключение, че кандидатът може да упражнява съответния спорт.
4.   Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт.
5.   Копие на ученическа книжка.         

ЗАБЕЛЕЖКА: Представят се оригинали на документи по т.2 и т.5. 

ІІІ. Срокове за подаване на документи: 

Іви тур – 29.05 - 20.06.2018 г.  в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІри тур – 20.07 - 15.08.2018 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч. 

ІV.  Срокове за провеждане на изпити:

Іви тур – 21.06 и 22.06.2018 г.
ІІри тур – 16.08 – 17.08.2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат  в /2/ два дни по график за всеки един  от спортовете.

V. Класиране: 

Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт. 

VІ. Записване на новоприетите: 

Іви тур – до 27.06.2018 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІри тур – до 23.08.2018 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.  

ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен  клас. 

Начало на учебната година – 01.09.2018 г.

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори