Новини

На 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Датата 22 април е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.
Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
Рисунките са направени от 7б клас
За поредна година връчихме отличия на изявилите се спортисти на 153 СУ "Неофит Рилски".
Купите и наградите за успехите през 2020г. бяха връчени лично от г-жа Мариана Цветкова - директор на училището.
Всички бяха поздравени от г-н Даме Стойков - председател на ОСК "Локомотив"- София.
Съгласно Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, учебните занятия на 01.04 и 02.04 за всички ученици от 5-12  клас ще бъдат в електронна среда. Електронното обучение за 12 клас продължава и във периода 05.04-07.04.2021г.
Ваканция за учениците от 5-11 клас- от 03.04 до 11.04.2021г.
Ваканция за учениците от 12 клас от 08.04 до 11.04.2021г.
Учениците от общежитието трябва да го напуснат не по-
късно от 19.00ч.на 02.04.Настаняване- след 19.00ч.на 11.04
На 30.03.2021г. в 153 СУ "Неофит Рилски" се проведе Кариерно ориентиране с учениците от 12клас.
 
Доц. Емил Аврамов и гл. ас. Венета Петкова, преподаватели в Национална спортна академия "Васил Левски", запознаха зрелостниците с особеностите при кандидатстване, обучение и преференциите за завършилите спортно училище, както и за възможностите за последваща професионална реализация.
 
В дискусията преподавателите от НСА дадоха разяснения по множество въпроси във връзка с възникналите извънредни обстоятелства.

Общежитие от контейнери - дом за шампиони? Как стадион "Локомотив" премина през разрухата и гради на чисто нови шампиони?

На 15.03.2021 г. в сутрешния блок на БТВ беше излъчен репортаж за общежитието и спортнистите на 153 Спортно училище.

Може да гледате репортажа ТУК

Заповед за преминаваме в електронно обучение за всички ученици от 5ти до 12ти клас. Влиза в сила от утре (12.03.2021г.)

Вижте снимките по-долу.

Ръководството, учителите, учениците и служителите на 153 СУ, Ви поздравяват с националния празник на Република България.

От 1888 година 3 март се празнува като Ден на Освобождението на България от османско владичество.

           За поредна година педагогическите специалисти от 153 Спортно училище се включиха в Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Отбелязваме 148 години от обесването на Апостола на свободата - Васил Левски.
Васил Левски е национален герой, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО). Известен е като Апостола на свободата, заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождението на България от Османската империя.

Уважаеми родители и ученици,

Настаняването в общежитието за 2ри срок на учебната 2020/2021 година ще се състои на 07.02.2021 (неделя) от 19:00 часа.

 

За повече информация се обръщайте към администрацията на училището или класния си ръководител.

 

От ръководството на 153 СУ.

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори