Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Юли 01

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Нашето училище получи техника за ученици и учители по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.


Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.Целевите  групи по проекта са  ученици, педагогически  специалисти  в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
В рамките на проекта, нашето училище поучи 12 броя лаптопа за педагогически специалисти и 24 броя за ученици.

Повече информация за проекта, може да получите ТУК

Последно променена в Четвъртък, 14 Октомври 2021 14:15
153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори