Квалификация на педагогически специалисти 2021

Юли 09

Квалификация на педагогически специалисти 2021

Част от нашите педагогически специалисти, надградиха своите знания и умения по темата на облачните системи по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове..

Обучението беше 3 дни, на тема: Коучинг. Комуникативни умения в педагогическата практика. Ефективно общуване между учители, ученици и родители. по тематично направление: 19-004-001: Иновативни методи в преподаването.

 

Обучението се оказа изключително полезно, в оглед на днешната ситуация и организирането на дистанционната форма на обучение. Нашите учители се запознаха с редица нови начини на общуване както помежду си, така и с учениците и родителите им.

Това се оказа много полезно не само за преподавателите по общообразователни предмети, но и за спортниоте ни педагози.

Последно променена в Петък, 09 Юли 2021 15:54

Галерия със снимки

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори