УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ - съгласно заповед на МЗ и МОН

Май 05

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ - съгласно заповед на МЗ и МОН

    Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България в периода 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 5 до 12  клас от 153 Спортно училище „Неофит Рилски“, при спазване на следния график, считано от 10.05.2021г., както следва:

а) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас;

б) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас;

    Занятията по т. 1 да се провеждат в съответствие с приетите в 153 Спортно училище „Неофит Рилски“ Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

    Дейностите по т. 1 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

    Останалите часове за учениците от 5  до  12  клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове - 40 мин., съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на уч. 2020/2021г.

grafik

Последно променена в Сряда, 05 Май 2021 14:18
153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори