Квалификация на педагогически специалисти

Юли 15

Квалификация на педагогически специалисти

Част от нашите педагогически специалисти, надградиха своите знания и умения по темата на облачните системи по Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти": Кампания Септември 2019 - Август 2020.

Обучението беше 3 дни, на тема: Високотехнологични педагогически средства за учебен процес и използване на онлайн образователно съдържание - свободни образователни ресурси (библиотеки, справочници и музеи)Високотехнологични педагогически средства за учебен процес и използване на онлайн образователно съдържание - свободни образователни ресурси (библиотеки, справочници и музеи) по тематично направление: 19-004-001: Иновативни методи в преподаването.

Обучението се оказа изключително полезно, в оглед на днешната ситуация и организирането на дистанционната форма на обучение. Нашите учители се запознаха с редица нови технологии, свързани с този начин на преподаване и увеличиха познанията си относно активното ползване на онлайн образователни ресурси. Това се оказа много полезно не само за преподавателите по общообразователни предмети, но и за спортниоте ни педагози.

Проведе се и виртуален тур на Троян и посещение на махала баба Стана, в която посетихме възрожденско училище и сгради.

 

Последно променена в Сряда, 15 Юли 2020 12:24

Галерия със снимки

153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори