You are here: Начало За вас зрелостници
За вас зрелостници
17 September 2016

НОВО:     матурата през 2017  Image

ЗРЕЛОСТНИ ИзпитИ 2017:

СЕСИЯ     МАЙ

БЕЛ – 19 май 2017 г., начало 08:00 ч.

Втори зрелостен изпит – 22 май 2017 г., начало 08:00 ч.

 

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика от 26.05.2017 до 02.06.2017 г. /по график/

 

Държавен изпит по практика на професията и специалността - 08 юни 2017 г.  начало 08:00 ч.

 

Държавен изпит по теория на професията и специалността - 09 юни 2017 г.  начало 08:00 ч.

 

 

График на дейностите:


 Подаване на заявление за допускане

 

от 6 март  до 17 март 2017 г

 

·  Обявяване на списъци за разпределението по училища и зали

 

до  18  май 2017 г.

 

·  Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

 

до  18 май 2017 г.

 

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

БЕЛ – 28 август 2017 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2017 г., начало 08:00 ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика от 30.08.2017 г. до 05.09.2017 г. /по график/

 

График на дейностите:

 

·  Подаване на заявление за допускане

 

от 03 юли ДО 14 юли 2017 г.

 

·  Обявяване на списъци за разпределението по училища и зали

 

до  25 август 2017 г.

 

·  Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

 

до  25 август 2017 г.

В заявлението ученикът декларира своите желания, като вписва еднозначно по какъв учебен предмет иска да полага втория изпит, както и дали иска да полага изпити по желание и по кои учебни предмети.

След посочената дата не се приемат заявления, а записаните от зрелостника учебни предмети не могат да се променят.

Национални изпитни програми за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия

 

Програма за "Помощник треньор" - заповед | 

Програма за "Организатор на спортни прояви и първенства"заповед   

Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г.
за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година 

 

 

ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ 

http://rezultati.zamaturite.bg/ 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Заповед № РД 09-1166/19.08.2016 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии - май-юни и август-септември, през учебната 2016/2017 година

 Тук можете да намерите и 

ПРИМЕРНИ УЧЕБНО-ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

Посетете сайта на Министерството на образованието и науката, за да видите ОЩЕ:

 - Рейтингова система на висшите училища в България  - http://rsvu.mon.bg/

  

 

начало

 
< Предишна   Следваща >