You are here: Начало
Обществен съвет
04 November 2016

Рубрика с информация за състава на обществения съвет, на неговите заседания и решения.

 

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Поименен състав на обществения съвет - заповед