You are here: Начало Е-Дневник
Електронен дневник
12 December 2014

    Image 

 Е-ДНЕВНИК

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че в 153 СУ стартира услугата InfoServ® e-School - "Електронен Дневник". 

Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством SMS съобщения, e-mail или проверка чрез обаждане по телефона.

Електронният дневник генерира уникален идентификационен ID код за всеки ученик. Класните ръководители ще предоставят този код на родителите, желаещи да се регистрират за услугата “Уведомяване на Родители”. Регистрирайки се за тази услуга, родителите ще бъдат своевременно уведомявани за оценки, отсъствия, забележки, родителски срещи и други събития свързани с децата им в училище чрез получаване на информационни SMS-и и е-мейли, както и чрез възможност за проверка на същите на автоматичен телефон.

 При пускане на електронния дневник в училището, родителите ще получат възможността безплатно да получават уведомителни е-мейли за период от 1 месец, след което в случай че желаят да продължат да използват услугата, могат да се регистрират за нея, при което ще получават уведомителни SMS и е-мейл съобщения, както и информация по телефона чрез обаждане на единния информационен номер 0882818905.

Повече информация за регистрацията: http://e-school.bg/ 

 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image